k.ú.: 775118 - Všebořice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 554804 - Ústí nad Labem NUTS5 CZ0427554804
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 139 1273135
zahrada 219 143684
ovoc. sad 4 25348
travní p. 207 1262540
lesní poz 40 126349
vodní pl. nádrž přírodní 1 5212
vodní pl. nádrž umělá 6 18636
vodní pl. tok přirozený 4 2695
zast. pl. společný dvůr 6 2109
zast. pl. zbořeniště 32 18612
zast. pl. 760 603169
ostat.pl. dráha 1 3657
ostat.pl. dálnice 3 72947
ostat.pl. jiná plocha 462 1764347
ostat.pl. manipulační pl. 173 763057
ostat.pl. neplodná půda 24 349863
ostat.pl. ost.dopravní pl. 6 290341
ostat.pl. ostat.komunikace 252 354782
ostat.pl. pohřeb. 1 1057
ostat.pl. silnice 16 64864
ostat.pl. skládka 7 30412
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 22020
ostat.pl. zeleň 172 132924
Celkem KN 2549 7331760
Par. DKM 2549 7331760
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 42
č.p. doprava 2
č.p. garáž 3
č.p. jiná st. 19
č.p. obchod 9
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 22
č.p. rod.dům 98
č.p. tech.vyb 5
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 6
č.e. garáž 295
č.e. jiná st. 3
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če doprava 9
bez čp/če garáž 33
bez čp/če jiná st. 62
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 12
bez čp/če rod.rekr 11
bez čp/če tech.vyb 28
bez čp/če výroba 28
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
vod.dílo odkališ. 1
Celkem BUD 710
byt.z. byt 1288
byt.z. j.nebyt 27
Celkem JED 1315
LV 1565
spoluvlastník 2735

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.07.2005
THM-V 1:1000 01.07.1979 28.07.2005
S-SK GS 1:2880 1843 01.07.1979 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 22.05.2022 21:59

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.