k.ú.: 775258 - Střekov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 554804 - Ústí nad Labem NUTS5 CZ0427554804
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 4 8401
orná půda 301 245487
zahrada 1272 687806
ovoc. sad 2 43646
travní p. 295 217283
lesní poz 107 1822694
vodní pl. tok přirozený 6 499392
zast. pl. společný dvůr 25 6145
zast. pl. zbořeniště 32 5458
zast. pl. 3360 543849
ostat.pl. dráha 13 265492
ostat.pl. jiná plocha 480 333166
ostat.pl. manipulační pl. 180 324576
ostat.pl. neplodná půda 52 50551
ostat.pl. ostat.komunikace 491 478727
ostat.pl. pohřeb. 3 45646
ostat.pl. silnice 15 48830
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 49 76360
ostat.pl. zeleň 189 194073
Celkem KN 6876 5897582
Par. DKM 6876 5897582
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 5
č.p. bydlení 744
č.p. byt.dům 157
č.p. doprava 9
č.p. garáž 17
č.p. jiná st. 23
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 45
č.p. obč.vyb. 10
č.p. prům.obj 23
č.p. rod.dům 284
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 7
č.p. výroba 1
č.e. bydlení 1
č.e. garáž 540
č.e. jiná st. 13
č.e. obč.vyb 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 213
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 21
bez čp/če garáž 762
bez čp/če jiná st. 106
bez čp/če obč.vyb 15
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če prům.obj 92
bez čp/če rod.rekr 44
bez čp/če tech.vyb 40
bez čp/če výroba 18
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 2
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo plav.úč. 4
Celkem BUD 3215
byt.z. byt 3108
byt.z. dílna 3
byt.z. garáž 34
byt.z. j.nebyt 39
obč.z. byt 54
obč.z. dílna 1
obč.z. sk.bneb 3
obč.z. sk.neb 1
Celkem JED 3243
LV 5182
spoluvlastník 9447

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.11.2003
THM-V 1:1000 01.10.1976 24.11.2003
S-SK GS 1:2880 1843 01.10.1976 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 16.05.2022 18:21

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.