k.ú.: 775266 - Krásné Březno - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 554804 - Ústí nad Labem NUTS5 CZ0427554804
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 8 23003
orná půda 78 277405
zahrada 355 229665
ovoc. sad 4 26009
travní p. 293 652167
lesní poz 54 294877
vodní pl. nádrž umělá 2 1993
vodní pl. tok přirozený 16 299184
zast. pl. společný dvůr 38 42291
zast. pl. zbořeniště 39 8919
zast. pl. 1375 462554
ostat.pl. dráha 20 135748
ostat.pl. jiná plocha 424 645824
ostat.pl. manipulační pl. 183 420037
ostat.pl. neplodná půda 65 80328
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 478
ostat.pl. ostat.komunikace 661 413102
ostat.pl. pohřeb. 2 10746
ostat.pl. silnice 55 199918
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 27 44444
ostat.pl. zeleň 804 425298
Celkem KN 4504 4693990
Par. DKM 4504 4693990
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 6
č.p. bydlení 227
č.p. byt.dům 142
č.p. doprava 2
č.p. garáž 24
č.p. jiná st. 42
č.p. obchod 6
č.p. obč.vyb 55
č.p. obč.vyb. 8
č.p. prům.obj 10
č.p. rod.dům 82
č.p. tech.vyb 10
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 6
č.e. garáž 115
č.e. jiná st. 9
č.e. rod.rekr 68
bez čp/če doprava 10
bez čp/če garáž 133
bez čp/če jiná st. 178
bez čp/če obč.vyb 28
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če prům.obj 26
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 48
bez čp/če víceúčel 4
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 2
vod.dílo plav.úč. 3
Celkem BUD 1267
byt.z. byt 4436
byt.z. garáž 94
byt.z. j.nebyt 7
obč.z. byt 46
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 4585
LV 3465
spoluvlastník 6575

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.12.2010
Ins. A 1:1000 01.03.1973 15.12.2010
S-SK GS 1:2880 1843 28.02.1824 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 16.05.2022 16:12

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.