k.ú.: 775339 - Hylváty - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 579891 - Ústí nad Orlicí NUTS5 CZ0534579891
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5313 - Ústí nad Orlicí
Pověřený obecní úřad 53131 - Ústí nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 455 2853417
zahrada 663 294460
travní p. 461 554721
lesní poz 153 1333708
vodní pl. nádrž umělá 12 4399
vodní pl. rybník 4 13279
vodní pl. tok přirozený 87 66637
vodní pl. tok umělý 20 5100
vodní pl. zamokřená pl. 4 2221
zast. pl. společný dvůr 17 2076
zast. pl. zbořeniště 17 3025
zast. pl. 1157 220727
ostat.pl. dráha 9 52990
ostat.pl. jiná plocha 492 307048
ostat.pl. manipulační pl. 31 58722
ostat.pl. neplodná půda 10 6070
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 256
ostat.pl. ostat.komunikace 283 216349
ostat.pl. pohřeb. 1 3999
ostat.pl. silnice 33 72335
ostat.pl. skládka 5 3083
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 7697
ostat.pl. zamokřená pl. 1 2334
ostat.pl. zeleň 67 30736
Celkem KN 3988 6115389
Par. DKM 3988 6115389
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. byt.dům 40
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 7
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 18
č.p. rod.dům 488
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 6
č.e. garáž 8
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 89
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 335
bez čp/če jiná st. 59
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 7
bez čp/če tech.vyb 14
bez čp/če výroba 12
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 5
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 1121
byt.z. byt 743
byt.z. garáž 16
byt.z. j.nebyt 6
obč.z. byt 4
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 770
LV 1609
spoluvlastník 2701

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.05.2003
ZMVM 1:2000 31.12.1991 21.05.2003
THM-V 1:1000 31.12.1951 21.05.2003
S-SK GS 1:2880 1839 31.12.1951
S-SK GS 1:2880 1839 31.12.1991


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 24.05.2022 16:43

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.