k.ú.: 775347 - Kerhartice nad Orlicí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 579891 - Ústí nad Orlicí NUTS5 CZ0534579891
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5313 - Ústí nad Orlicí
Pověřený obecní úřad 53131 - Ústí nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 35 258661
zahrada 195 154416
travní p. 114 246783
lesní poz 64 1351457
vodní pl. tok přirozený 11 40345
vodní pl. zamokřená pl. 1 2668
zast. pl. společný dvůr 1 10
zast. pl. zbořeniště 2 450
zast. pl. 370 105829
ostat.pl. dráha 13 85957
ostat.pl. foto. elektrárna 1 1856
ostat.pl. jiná plocha 153 239540
ostat.pl. manipulační pl. 3 17478
ostat.pl. neplodná půda 3 8059
ostat.pl. ostat.komunikace 100 138379
ostat.pl. pohřeb. 1 4211
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 14592
ostat.pl. zeleň 13 7090
Celkem KN 1083 2677781
Par. DKM 1083 2677781
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 16
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 156
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 5
č.e. rod.dům 3
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če garáž 69
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.dům 5
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 29
bez čp/če zem.stav 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 358
byt.z. byt 125
byt.z. j.nebyt 3
Celkem JED 128
LV 443
spoluvlastník 677

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.12.2002
ZMVM 1:1000 31.12.1991 16.12.2002
S-SK GS 1:2880 1839 31.12.1991


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 24.05.2022 17:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.