k.ú.: 775444 - Ústrašín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 537608 - Ústrašín NUTS5 CZ0633537608
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 349 3148917
zahrada 112 56520
travní p. mez, stráň 1 320
travní p. 412 1161545
lesní poz les s budovou 1 40
lesní poz 207 2001137
vodní pl. rybník 4 133330
vodní pl. tok přirozený 18 21104
vodní pl. tok umělý 19 26353
vodní pl. zamokřená pl. 16 22496
zast. pl. společný dvůr 9 945
zast. pl. 155 57006
ostat.pl. jiná plocha 48 41085
ostat.pl. manipulační pl. 20 28419
ostat.pl. neplodná půda 45 41357
ostat.pl. ostat.komunikace 116 142701
ostat.pl. pohřeb. 2 8142
ostat.pl. silnice 37 118838
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 10517
ostat.pl. zeleň 6 3322
Celkem KN 1578 7024094
Par. DKM 1119 6798883
Par. KMD 459 225211
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 40
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 56
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 11
bez čp/če zem.used 4
Celkem BUD 148
LV 242
spoluvlastník 326

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.05.2017
DKM-KPÚ 12.12.2011 1:1000 21.12.2011 *)
DKM-KPÚ 27.07.2010 1:1000 29.11.2010 *) DKM na části
S-SK GS 1:2880 1829 11.05.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 20.05.2022 22:48

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.