k.ú.: 775452 - Čížky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 584070 - Úsuší NUTS5 CZ0643584070
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6217 - Tišnov
Pověřený obecní úřad 62171 - Tišnov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 71 326085
zahrada 42 33268
ovoc. sad 6 24791
travní p. 165 319012
lesní poz 38 718050
vodní pl. tok přirozený 9 5523
zast. pl. zbořeniště 2 251
zast. pl. 45 12151
ostat.pl. jiná plocha 71 51593
ostat.pl. manipulační pl. 2 5457
ostat.pl. neplodná půda 29 13863
ostat.pl. ostat.komunikace 23 12235
ostat.pl. silnice 39 20754
ostat.pl. zeleň 1 106
Celkem KN 543 1543139
Par. KMD 543 1543139
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 25
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 44
LV 54
spoluvlastník 68

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.12.2011
S-SK ŠS 1:2880 1826 06.12.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 19.05.2022 07:55

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.