k.ú.: 775479 - Dolní Vysoké I - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565814 - Úštěk NUTS5 CZ0423565814
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42053 - Úštěk

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 79 458332
zahrada 54 27495
ovoc. sad 1 5245
travní p. 89 150755
lesní poz 49 429596
vodní pl. tok přirozený 5 5541
zast. pl. zbořeniště 3 258
zast. pl. 36 13274
ostat.pl. dráha 5 10175
ostat.pl. jiná plocha 9 1543
ostat.pl. neplodná půda 42 53323
ostat.pl. ostat.komunikace 30 22087
ostat.pl. silnice 7 8870
Celkem KN 409 1186494
Par. KMD 409 1186494
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 19
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če zem.stav 1
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 33
LV 68
spoluvlastník 98

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.06.2009
S-SK GS 1:2880 1843 15.06.2009 PK mapa Dolní Vysoké


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 22.05.2022 22:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.