k.ú.: 775509 - Lukov u Úštěku - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565814 - Úštěk NUTS5 CZ0423565814
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42053 - Úštěk

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 496 2458857
chmelnice 21 190859
zahrada mez, stráň 1 1794
zahrada 209 138115
ovoc. sad 30 225039
travní p. 310 233258
lesní poz 32 1486317
vodní pl. nádrž umělá 3 10029
vodní pl. tok přirozený 17 25619
zast. pl. zbořeniště 13 4882
zast. pl. 139 45775
ostat.pl. dráha 3 32294
ostat.pl. jiná plocha 66 15276
ostat.pl. manipulační pl. 19 11636
ostat.pl. neplodná půda 37 25701
ostat.pl. ostat.komunikace 109 50756
ostat.pl. silnice 3 56789
Celkem KN 1508 5012996
Par. KMD 1508 5012996
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 51
č.p. rod.rekr 6
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 37
č.e. zem.stav 8
č.e. zem.used 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 136
LV 164
spoluvlastník 227

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.08.2010
S-SK GS 1:2880 1843 30.08.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 22.05.2022 22:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.