k.ú.: 775550 - Útěchov u Brna - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-město email: kp.brnomesto@cuzk.cz
Moravské náměstí 1/1, 60151 Brno telefon: 542521111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3702 - Brno-město NUTS4 CZ0642
Obec 582786 - Brno NUTS5 CZ0642582786
Pracoviště 702 - Brno-město

Obec s rozšířenou působností 6203 - Brno
Pověřený obecní úřad 62031 - Brno

Statistické údaje (stav ke dni: 14.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 369 230328
zahrada 308 146903
ovoc. sad 8 17964
travní p. 34 19552
lesní poz 18 615749
zast. pl. společný dvůr 5 379
zast. pl. zbořeniště 1 6
zast. pl. 419 58635
ostat.pl. jiná plocha 66 29808
ostat.pl. manipulační pl. 1 165
ostat.pl. neplodná půda 4 2049
ostat.pl. ostat.komunikace 92 38155
ostat.pl. silnice 3 10488
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 7588
ostat.pl. zeleň 7 388
Celkem KN 1338 1178157
Par. DKM 1338 1178157
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 6
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 283
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 83
č.e. tech.vyb 2
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 2
Celkem BUD 407
byt.z. byt 27
obč.z. byt 15
Celkem JED 42
LV 527
spoluvlastník 765

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.11.2001
Ins. A 1:2000 01.01.1943 15.11.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-město.

vypočteno: 19.08.2022 17:19

Aktuality

19.08.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.