k.ú.: 775550 - Útěchov u Brna - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-město email: kp.brnomesto@cuzk.cz
Moravské nám. 1/1, 60151 Brno telefon: 542521111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3702 - Brno-město NUTS4 CZ0642
Obec 582786 - Brno NUTS5 CZ0642582786
Pracoviště 702 - Brno-město

Obec s rozšířenou působností 6203 - Brno
Pověřený obecní úřad 62031 - Brno

Statistické údaje (stav ke dni: 17.10.2021)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 370 231457
zahrada 308 146921
ovoc. sad 8 17964
travní p. 34 19556
lesní poz 18 615749
zast. pl. společný dvůr 5 379
zast. pl. zbořeniště 2 271
zast. pl. 413 58220
ostat.pl. jiná plocha 66 29808
ostat.pl. manipulační pl. 1 165
ostat.pl. neplodná půda 4 2049
ostat.pl. ostat.komunikace 91 37155
ostat.pl. silnice 3 10488
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 7588
ostat.pl. zeleň 7 388
Celkem KN 1333 1178158
Par. DKM 1333 1178158
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 6
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 278
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 84
č.e. tech.vyb 2
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 2
Celkem BUD 403
byt.z. byt 27
obč.z. byt 15
Celkem JED 42
LV 524
spoluvlastník 761

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.11.2001
Ins. A 1:2000 01.01.1943 15.11.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-město.

vypočteno: 21.10.2021 14:42

Aktuality

20.10.2021
 Zveřejněny statistické údaje za 3. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce DMVS.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný referent/vrchní referent - Podpora uživatelů.