k.ú.: 775584 - Litohošť - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 561266 - Litohošť NUTS5 CZ0633561266
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 272 1799097
zahrada 31 23905
travní p. 242 663452
lesní poz 107 736421
vodní pl. nádrž umělá 6 9253
vodní pl. rybník 4 5883
vodní pl. tok umělý 48 10395
zast. pl. společný dvůr 9 792
zast. pl. zbořeniště 3 591
zast. pl. 68 39769
ostat.pl. jiná plocha 33 39946
ostat.pl. manipulační pl. 63 68788
ostat.pl. neplodná půda 29 29269
ostat.pl. ostat.komunikace 73 31716
ostat.pl. silnice 8 39855
Celkem KN 996 3499132
Par. KMD 996 3499132
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 37
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 1
Celkem BUD 66
LV 88
spoluvlastník 124

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.10.2009
S-SK GS 1:2880 1829 14.10.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 27.05.2022 13:34

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.