k.ú.: 775606 - Zahrádka u Pošné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 548600 - Pošná NUTS5 CZ0633548600
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6109 - Pacov
Pověřený obecní úřad 61091 - Pacov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 279 1722988
zahrada 51 33260
travní p. 165 418266
lesní poz 95 1384446
vodní pl. rybník 3 4425
vodní pl. tok přirozený 2 4730
vodní pl. tok umělý 3 657
vodní pl. zamokřená pl. 1 180
zast. pl. společný dvůr 2 991
zast. pl. zbořeniště 3 893
zast. pl. 38 20133
ostat.pl. jiná plocha 42 42332
ostat.pl. manipulační pl. 8 882
ostat.pl. neplodná půda 21 11739
ostat.pl. ostat.komunikace 66 52643
ostat.pl. silnice 3 18351
Celkem KN 782 3716916
Par. KMD 782 3716916
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 16
č.p. rod.dům 6
č.p. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 37
LV 82
spoluvlastník 114

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.11.2013
S-SK GS 1:2880 1829 11.11.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 23.05.2022 23:46

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.