k.ú.: 775614 - Olešovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-sever email: kp.psever@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559571 - Úterý NUTS5 CZ0325559571
Pracoviště 407 - Plzeň-sever

Obec s rozšířenou působností 3208 - Nýřany
Pověřený obecní úřad 32084 - Všeruby

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 106 2617520
zahrada 46 47451
travní p. mez, stráň 2 1100
travní p. 93 976681
lesní poz 72 2635934
vodní pl. nádrž umělá 3 6410
vodní pl. tok přirozený 5 13902
vodní pl. tok umělý 3 2784
vodní pl. zamokřená pl. 1 1265
zast. pl. zbořeniště 3 1145
zast. pl. 69 33898
ostat.pl. jiná plocha 15 9060
ostat.pl. manipulační pl. 1 5073
ostat.pl. neplodná půda 53 89516
ostat.pl. ostat.komunikace 56 170867
ostat.pl. silnice 7 63385
Celkem KN 535 6675991
Par. DKM 535 6675991
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 35
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 11
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 60
LV 88
spoluvlastník 111

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 05.06.2020 1:1000 05.06.2020 *)
S-SK GS 1:2880 1886 05.06.2020


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-sever.

vypočteno: 20.05.2022 21:27

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.