k.ú.: 775622 - Úterý - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-sever email: kp.psever@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559571 - Úterý NUTS5 CZ0325559571
Pracoviště 407 - Plzeň-sever

Obec s rozšířenou působností 3208 - Nýřany
Pověřený obecní úřad 32084 - Všeruby

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 75 3869910
zahrada mez, stráň 2 4640
zahrada 174 105445
ovoc. sad 3 25791
travní p. mez, stráň 25 137288
travní p. 159 1987656
lesní poz 188 4986196
vodní pl. nádrž umělá 8 32707
vodní pl. tok přirozený 49 112225
zast. pl. zbořeniště 21 6849
zast. pl. 229 60003
ostat.pl. jiná plocha 170 425594
ostat.pl. manipulační pl. 16 32510
ostat.pl. neplodná půda 89 89383
ostat.pl. ostat.komunikace 144 210242
ostat.pl. silnice 34 138789
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 10829
ostat.pl. zeleň 47 43260
Celkem KN 1437 12279317
Par. DKM 1437 12279317
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 8
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 105
č.p. rod.rekr 4
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.e. bydlení 1
č.e. rod.rekr 25
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 1
Celkem BUD 218
LV 236
spoluvlastník 309

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 11.12.2020
DKM-KPÚ 1:1000 27.04.2016
DKM-KPÚ 1:1000 16.01.2015
S-SK GS 1:2880 1886 11.12.2020


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-sever.

vypočteno: 20.05.2022 21:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.