k.ú.: 775631 - Vidžín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-sever email: kp.psever@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559571 - Úterý NUTS5 CZ0325559571
Pracoviště 407 - Plzeň-sever

Obec s rozšířenou působností 3208 - Nýřany
Pověřený obecní úřad 32084 - Všeruby

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 54 38196
travní p. 94 2570979
lesní poz ostat.komunikace 13 47371
lesní poz 176 3859593
vodní pl. nádrž umělá 1 1233
vodní pl. rybník 1 971
vodní pl. tok přirozený 15 42699
vodní pl. tok umělý 2 1004
vodní pl. zamokřená pl. 1 4005
zast. pl. zbořeniště 7 3412
zast. pl. 74 26518
ostat.pl. jiná plocha 115 150053
ostat.pl. manipulační pl. 13 16860
ostat.pl. neplodná půda 27 20569
ostat.pl. ostat.komunikace 74 97344
ostat.pl. pohřeb. 3 6551
ostat.pl. silnice 8 66852
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 8062
ostat.pl. zeleň 10 2310
Celkem KN 694 6964582
Par. DKM 694 6964582
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 25
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če bydlení 13
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 70
LV 89
spoluvlastník 114

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 11.12.2020
DKM-KPÚ 1:1000 03.09.2015
DKM-KPÚ 1:1000 16.01.2015
S-SK GS 1:2880 1886 11.12.2020


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-sever.

vypočteno: 20.05.2022 21:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.