k.ú.: 775681 - Sedlo u Toužimi - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555681 - Útvina NUTS5 CZ0412555681
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41033 - Toužim

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 115 3171125
zahrada 24 22144
travní p. 184 1902071
lesní poz les(ne hospodář) 3 46500
lesní poz 28 718073
vodní pl. nádrž umělá 5 19211
vodní pl. rybník 7 117370
vodní pl. tok umělý 26 34765
vodní pl. zamokřená pl. 2 2428
zast. pl. zbořeniště 1 936
zast. pl. 46 34886
ostat.pl. jiná plocha 21 20703
ostat.pl. manipulační pl. 11 55292
ostat.pl. neplodná půda 20 21185
ostat.pl. ostat.komunikace 36 56810
ostat.pl. silnice 1 26348
ostat.pl. zeleň 3 8469
Celkem KN 533 6258316
Par. KMD 533 6258316
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 23
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 44
LV 71
spoluvlastník 89

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.12.2015
S-SK GS 1:2880 1841 22.12.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 23.05.2022 10:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.