k.ú.: 775690 - Svinov u Toužimi - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555681 - Útvina NUTS5 CZ0412555681
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41033 - Toužim

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 80 3027790
zahrada 3 3250
travní p. 114 1213078
lesní poz les(ne hospodář) 46 1261569
lesní poz 4 70103
vodní pl. nádrž umělá 3 11743
vodní pl. tok přirozený 10 8839
vodní pl. tok umělý 11 21407
zast. pl. zbořeniště 1 385
zast. pl. 20 6726
ostat.pl. jiná plocha 34 82235
ostat.pl. manipulační pl. 2 2806
ostat.pl. neplodná půda 87 165576
ostat.pl. ostat.komunikace 28 58030
ostat.pl. silnice 2 36042
Celkem KN 445 5969579
Par. KMD 445 5969579
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 4
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 20
LV 36
spoluvlastník 43

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.01.2016
S-SK GS 1:2880 1841 04.01.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 23.05.2022 19:46

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.