k.ú.: 775703 - Útvina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555681 - Útvina NUTS5 CZ0412555681
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41033 - Toužim

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 249 4065272
zahrada 101 65018
travní p. 335 2155964
lesní poz les(ne hospodář) 1 5627
lesní poz 46 431805
vodní pl. nádrž umělá 9 94996
vodní pl. rybník 2 17574
vodní pl. tok přirozený 1 8288
vodní pl. tok umělý 31 52635
vodní pl. zamokřená pl. 4 1595
zast. pl. zbořeniště 4 1825
zast. pl. 186 60695
ostat.pl. jiná plocha 91 69552
ostat.pl. manipulační pl. 19 52457
ostat.pl. neplodná půda 50 72361
ostat.pl. ostat.komunikace 75 86346
ostat.pl. pohřeb. 1 1126
ostat.pl. silnice 10 92495
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 10936
ostat.pl. zeleň 3 4879
Celkem KN 1219 7351446
Par. KMD 1219 7351446
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 5
č.p. garáž 1
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 81
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 2
č.e. jiná st. 2
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 28
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 25
Celkem BUD 182
byt.z. byt 74
byt.z. garáž 13
Celkem JED 87
LV 292
spoluvlastník 454

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.01.2016
S-SK GS 1:2880 1841 04.01.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 28.05.2022 18:35

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.