k.ú.: 775754 - Chobot - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 536903 - Chobot NUTS5 CZ0316536903
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3101 - Blatná
Pověřený obecní úřad 31011 - Blatná

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 90 724246
zahrada 70 32840
travní p. 115 297775
lesní poz 17 1102268
vodní pl. rybník 6 42543
vodní pl. tok umělý 36 6227
zast. pl. společný dvůr 2 285
zast. pl. zbořeniště 1 409
zast. pl. 56 25358
ostat.pl. jiná plocha 9 5960
ostat.pl. manipulační pl. 4 3188
ostat.pl. neplodná půda 3 5930
ostat.pl. ostat.komunikace 41 72136
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 5176
Celkem KN 451 2324341
Par. DKM 3 30585
Par. KMD 448 2293756
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. rod.dům 33
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 55
LV 90
spoluvlastník 171

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.07.2017
DKM-KPÚ 03.09.2014 1:1000 03.09.2014 *) přesah ze soused. k.ú. Myštice (KPÚ)
S-SK GS 1:2880 1824 27.07.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 16.05.2022 23:58

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.