k.ú.: 775924 - Vacanovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 505366 - Tršice NUTS5 CZ0712505366
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7107 - Olomouc
Pověřený obecní úřad 71072 - Olomouc

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 105 2551381
zahrada 84 41147
travní p. 8 5786
lesní poz 4 5369
vodní pl. nádrž umělá 1 2390
vodní pl. tok přirozený 3 3225
vodní pl. tok umělý 2 1182
vodní pl. zamokřená pl. 2 683
zast. pl. 67 43275
ostat.pl. jiná plocha 52 30887
ostat.pl. ostat.komunikace 17 26066
ostat.pl. pohřeb. 1 1855
ostat.pl. silnice 4 35316
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1099
Celkem KN 351 2749661
Par. DKM 351 2749661
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 42
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 66
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 100
spoluvlastník 138

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.05.2002
S-SK ŠD 1:2500 1906 31.05.2002
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.01.1906


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 22.05.2022 01:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.