k.ú.: 776009 - Václavov u Zábřeha - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 541354 - Zábřeh NUTS5 CZ0715541354
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7113 - Zábřeh
Pověřený obecní úřad 71131 - Zábřeh

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 98 615741
zahrada 136 83487
ovoc. sad 4 12392
travní p. 263 906304
lesní poz ostat.komunikace 1 10276
lesní poz 190 2916826
vodní pl. nádrž přírodní 2 1508
vodní pl. nádrž umělá 3 5139
vodní pl. tok přirozený 15 32045
vodní pl. tok umělý 14 2190
zast. pl. společný dvůr 1 113
zast. pl. zbořeniště 2 127
zast. pl. 114 30670
ostat.pl. jiná plocha 47 23004
ostat.pl. manipulační pl. 12 4883
ostat.pl. neplodná půda 230 114001
ostat.pl. ostat.komunikace 78 75374
ostat.pl. silnice 11 29167
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 7924
ostat.pl. zeleň 1 1201
Celkem KN 1223 4872372
Par. KMD 1223 4872372
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 73
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 113
obč.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 147
spoluvlastník 175

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.09.2009
S-SK ŠS 1:2880 1884 30.09.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 22.05.2022 00:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.