k.ú.: 776017 - Dolní Václavov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Bruntál email: kp.bruntal@cuzk.cz
Družební 2/717, 79201 Bruntál telefon: 554721111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3801 - Bruntál NUTS4 CZ0801
Obec 597945 - Václavov u Bruntálu NUTS5 CZ0801597945
Pracoviště 801 - Bruntál

Obec s rozšířenou působností 8103 - Bruntál
Pověřený obecní úřad 81031 - Bruntál

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 30 1102867
zahrada 63 30362
travní p. 350 6818316
lesní poz 134 5236814
vodní pl. tok přirozený 20 49325
vodní pl. tok umělý 1 392
zast. pl. společný dvůr 7 2591
zast. pl. zbořeniště 26 15220
zast. pl. 92 56222
ostat.pl. jiná plocha 49 49492
ostat.pl. manipulační pl. 39 43113
ostat.pl. neplodná půda 108 87796
ostat.pl. ostat.komunikace 133 155848
ostat.pl. pohřeb. 2 2374
ostat.pl. silnice 5 50317
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 5526
Celkem KN 1062 13706575
Par. KMD 430 298269
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 51
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 23
Celkem BUD 92
obč.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 110
spoluvlastník 148

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.04.2012 na části k.ú. (intravilán)
S-SK ŠS 1:2880 1836


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2026.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Bruntál.

vypočteno: 17.05.2022 16:34

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.