k.ú.: 776025 - Horní Václavov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Bruntál email: kp.bruntal@cuzk.cz
Družební 2/717, 79201 Bruntál telefon: 554721111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3801 - Bruntál NUTS4 CZ0801
Obec 597945 - Václavov u Bruntálu NUTS5 CZ0801597945
Pracoviště 801 - Bruntál

Obec s rozšířenou působností 8103 - Bruntál
Pověřený obecní úřad 81031 - Bruntál

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 429 4557340
zahrada 94 49188
ovoc. sad 12 82088
travní p. 392 4678768
lesní poz 126 1922027
vodní pl. nádrž umělá 5 4295
vodní pl. tok přirozený 24 39539
zast. pl. společný dvůr 3 2192
zast. pl. zbořeniště 12 3710
zast. pl. 201 82009
ostat.pl. jiná plocha 86 117287
ostat.pl. manipulační pl. 26 111588
ostat.pl. neplodná půda 207 146994
ostat.pl. ostat.komunikace 176 172736
ostat.pl. silnice 8 98284
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 6107
Celkem KN 1802 12074152
Par. KMD 491 428453
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 75
č.p. ubyt.zař 4
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 21
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 37
rozestav. 2
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 197
byt.z. byt 29
byt.z. j.nebyt 8
obč.z. byt 18
obč.z. j.nebyt 14
Celkem JED 69
LV 271
spoluvlastník 372

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.03.2012 na části k.ú. (intravilán)
S-SK ŠS 1:2880 1836


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Bruntál.

vypočteno: 17.05.2022 16:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.