k.ú.: 776033 - Václavovice u Frýdku-Místku - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ostrava email: kp.ostrava@cuzk.cz
Vítkovická 2/3056, 70200 Ostrava telefon: 596944111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3807 - Ostrava-město NUTS4 CZ0806
Obec 598836 - Václavovice NUTS5 CZ0806598836
Pracoviště 807 - Ostrava

Obec s rozšířenou působností 8119 - Ostrava
Pověřený obecní úřad 81191 - Ostrava

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda školka 1 96
orná půda 901 1868077
zahrada skleník-pařeniš. 3 1238
zahrada 587 496733
travní p. mez, stráň 2 2032
travní p. 357 667917
lesní poz 111 2044832
vodní pl. nádrž umělá 2 1356
vodní pl. tok přirozený 11 19991
vodní pl. tok umělý 2 5221
vodní pl. zamokřená pl. 8 9711
zast. pl. společný dvůr 2 317
zast. pl. zbořeniště 5 1312
zast. pl. 874 206258
ostat.pl. jiná plocha 159 103543
ostat.pl. manipulační pl. 21 23212
ostat.pl. neplodná půda 23 23447
ostat.pl. ostat.komunikace 270 164843
ostat.pl. pohřeb. 1 6414
ostat.pl. silnice 1 17506
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 12513
ostat.pl. zeleň 3 1467
Celkem KN 3350 5678036
Par. KMD 3350 5678036
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 664
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 62
bez čp/če jiná st. 53
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 10
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 29
rozestav. 3
Celkem BUD 860
byt.z. byt 11
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 2
Celkem JED 14
LV 1018
spoluvlastník 1342

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2012
KM-D 19.06.2002 29.11.2012
S-SK ŠS 1:2880 1836 19.06.2002 reambulace v r. 1874


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ostrava.

vypočteno: 17.05.2022 17:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.