k.ú.: 776149 - Chlístov u Dobrušky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 548791 - Chlístov NUTS5 CZ0524548791
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5202 - Dobruška
Pověřený obecní úřad 52021 - Dobruška

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 100 994217
zahrada 49 44539
travní p. mez, stráň 10 5421
travní p. 38 76883
lesní poz les(ne hospodář) 1 2532
lesní poz ostat.komunikace 1 516
lesní poz 30 151947
vodní pl. nádrž přírodní 5 2357
vodní pl. nádrž umělá 4 12681
vodní pl. tok přirozený 3 1824
zast. pl. 60 33055
ostat.pl. jiná plocha 7 2261
ostat.pl. manipulační pl. 7 17722
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 243
ostat.pl. ostat.komunikace 35 30169
ostat.pl. silnice 1 5692
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2954
Celkem KN 353 1385013
Par. KMD 353 1385013
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 25
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 4
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 58
LV 71
spoluvlastník 104

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.12.2010
S-SK GS 1:2880 1840 20.12.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 27.05.2022 21:55

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.