k.ú.: 776157 - Provoz - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576875 - Val NUTS5 CZ0524576875
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5202 - Dobruška
Pověřený obecní úřad 52021 - Dobruška

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 92 1335495
zahrada 73 71631
travní p. 87 201409
lesní poz 62 277673
vodní pl. nádrž přírodní 5 5314
vodní pl. tok přirozený 27 8279
zast. pl. zbořeniště 1 11
zast. pl. 49 30485
ostat.pl. jiná plocha 20 5523
ostat.pl. manipulační pl. 8 10322
ostat.pl. neplodná půda 14 6747
ostat.pl. ostat.komunikace 49 61618
ostat.pl. zeleň 1 196
Celkem KN 488 2014703
Par. KMD 488 2014703
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 18
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 8
č.p. zem.used 5
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 47
LV 78
spoluvlastník 121

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.07.2009
S-SK GS 1:2880 1840 29.07.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 23.05.2022 18:58

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.