k.ú.: 776254 - Valašská Bystřice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 544949 - Valašská Bystřice NUTS5 CZ0723544949
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7206 - Rožnov pod Radhoštěm
Pověřený obecní úřad 72061 - Rožnov pod Radhoštěm

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 691 1470750
zahrada 404 306605
ovoc. sad 5 17187
travní p. mez, stráň 68 93875
travní p. 3356 8153906
lesní poz les s budovou 1 54
lesní poz 1879 23593767
vodní pl. nádrž umělá 3 2799
vodní pl. rybník 2 3635
vodní pl. tok přirozený 45 159450
vodní pl. zamokřená pl. 9 13297
zast. pl. zbořeniště 36 5507
zast. pl. 1331 223974
ostat.pl. jiná plocha 470 190738
ostat.pl. manipulační pl. 34 49715
ostat.pl. neplodná půda 1187 1047054
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 1135
ostat.pl. ostat.komunikace 664 481952
ostat.pl. pohřeb. 2 6551
ostat.pl. silnice 108 113896
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 5641
ostat.pl. zeleň 7 9670
Celkem KN 10310 35951158
Par. KMD 10310 35951158
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 160
č.p. byt.dům 11
č.p. jiná st. 6
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 11
č.p. obč.vyb. 5
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 586
č.p. rod.rekr 3
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 97
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 55
bez čp/če jiná st. 194
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če prům.obj 6
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 113
bez čp/če zem.used 6
rozestav. 6
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 1299
byt.z. byt 42
byt.z. garáž 3
byt.z. rozest. 1
Celkem JED 46
LV 1457
spoluvlastník 2063

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2013
S-SK ŠS 1:2880 1833 29.11.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 23.05.2022 07:26

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.