k.ú.: 776271 - Valašská Polanka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 544990 - Valašská Polanka NUTS5 CZ0723544990
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72123 - Vsetín

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 547 1096218
zahrada 624 314430
ovoc. sad 3 6167
travní p. mez, stráň 10 5634
travní p. 1369 2832404
lesní poz les s budovou 1 149
lesní poz 1246 6886226
vodní pl. tok přirozený 86 121319
vodní pl. zamokřená pl. 7 21087
zast. pl. společný dvůr 17 4630
zast. pl. zbořeniště 14 1040
zast. pl. 714 155795
ostat.pl. dráha 8 114509
ostat.pl. jiná plocha 318 60512
ostat.pl. manipulační pl. 22 23077
ostat.pl. mez, stráň 2 4191
ostat.pl. neplodná půda 469 362365
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1826
ostat.pl. ostat.komunikace 424 233557
ostat.pl. pohřeb. 3 5256
ostat.pl. silnice 68 58348
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 19156
ostat.pl. zeleň 32 24607
Celkem KN 5995 12352503
Par. DKM 1752 743623
Par. KMD 4243 11608880
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 12
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 3
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 13
č.p. rod.dům 413
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 33
bez čp/če jiná st. 76
bez čp/če obč.vyb. 9
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 113
rozestav. 3
Celkem BUD 699
byt.z. byt 62
byt.z. garáž 6
byt.z. j.nebyt 5
Celkem JED 73
LV 944
spoluvlastník 1575

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.11.2023
KMD 1:1000 29.03.2010
S-SK ŠS 1:2880 1829 29.03.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 16.07.2024 14:45

Aktuality

12.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

11.07.2024
Od 1. 8. 2024 budou v aplikaci Nahlížení do KN vybrané údaje u výstupu Informace o řízení dostupné pouze přihlášeným uživatelům. Přihlášení bude nezbytné pro zobrazení následujících údajů: katastrální území, ve kterém se nachází nemovitosti, kterých se řízení týká; seznam účastníků řízení; předměty řízení; seznam nemovitostí, ke kterým byl v rámci řízení zapsán cenový údaj. Uvedené údaje bude možno zobrazit také prostřednictvím QR kódu, který je uveden v návrhu na vklad vyhotoveném pomocí aplikace Návrh na vklad. Základní informace o řízení a provedené operace budou nadále dostupné i nepřihlášeným uživatelům a nebudou vyžadovat zadání CAPTCHA kódu.


09.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Hustopeče.