k.ú.: 776271 - Valašská Polanka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 544990 - Valašská Polanka NUTS5 CZ0723544990
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72123 - Vsetín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 623 1152338
zahrada 425 194345
ovoc. sad 2 4792
travní p. mez, stráň 4 1802
travní p. 1495 2869351
lesní poz les s budovou 1 149
lesní poz 1245 6886226
vodní pl. tok přirozený 84 125935
vodní pl. zamokřená pl. 8 21175
zast. pl. společný dvůr 49 10673
zast. pl. zbořeniště 45 4319
zast. pl. 702 134875
ostat.pl. dráha 8 114509
ostat.pl. jiná plocha 226 56188
ostat.pl. manipulační pl. 46 24014
ostat.pl. mez, stráň 2 4191
ostat.pl. neplodná půda 547 434692
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1865
ostat.pl. ostat.komunikace 389 221275
ostat.pl. pohřeb. 3 5223
ostat.pl. silnice 82 66133
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 14153
ostat.pl. zeleň 10 4690
Celkem KN 6005 12352913
Par. KMD 6005 12352913
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 157
č.p. byt.dům 12
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 3
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 249
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 33
bez čp/če jiná st. 66
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 117
rozestav. 3
Celkem BUD 686
byt.z. byt 62
byt.z. garáž 6
byt.z. j.nebyt 5
Celkem JED 73
LV 941
spoluvlastník 1590

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.03.2010
S-SK ŠS 1:2880 1829 29.03.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 18.05.2022 08:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.