k.ú.: 776297 - Valašská Senice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 553026 - Valašská Senice NUTS5 CZ0723553026
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72121 - Horní Lideč

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 558 836702
zahrada 137 55416
travní p. 2293 4911716
lesní poz 849 9120973
vodní pl. nádrž umělá 1 622
vodní pl. tok přirozený 26 57865
zast. pl. společný dvůr 1 304
zast. pl. zbořeniště 20 1904
zast. pl. 368 82323
ostat.pl. jiná plocha 126 26069
ostat.pl. manipulační pl. 15 23775
ostat.pl. neplodná půda 433 640181
ostat.pl. ostat.komunikace 138 184951
ostat.pl. silnice 2 19536
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 6671
Celkem KN 4969 15969008
Par. KMD 4969 15969008
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 84
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 104
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če bydlení 13
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 96
rozestav. 1
Celkem BUD 355
LV 586
spoluvlastník 1604

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.03.2014
S-SK ŠS 1:2880 1829 31.03.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 18.05.2022 08:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.