k.ú.: 776301 - Mirošov u Valašských Klobouk - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585891 - Valašské Klobouky NUTS5 CZ0724585891
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7209 - Valašské Klobouky
Pověřený obecní úřad 72092 - Valašské Klobouky

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 179 1001194
zahrada 33 22826
ovoc. sad 3 14569
travní p. mez, stráň 3 5316
travní p. 315 1216992
lesní poz 87 2939859
vodní pl. tok přirozený 10 19158
zast. pl. společný dvůr 2 512
zast. pl. zbořeniště 3 3717
zast. pl. 80 23008
ostat.pl. jiná plocha 32 20883
ostat.pl. manipulační pl. 10 3098
ostat.pl. neplodná půda 68 115484
ostat.pl. ostat.komunikace 69 53710
ostat.pl. silnice 27 21403
ostat.pl. skládka 7 56846
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 10947
ostat.pl. zeleň 1 55
Celkem KN 930 5529577
Par. KMD 930 5529577
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 47
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 78
LV 151
spoluvlastník 267

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.04.2009
S-SK ŠS 1:2880 1828 01.04.2009 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 18.05.2022 08:43

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.