k.ú.: 776360 - Valašské Meziříčí-město - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 545058 - Valašské Meziříčí NUTS5 CZ0723545058
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7210 - Valašské Meziříčí
Pověřený obecní úřad 72101 - Valašské Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 253 1240929
zahrada mez, stráň 1 4039
zahrada skleník-pařeniš. 2 60
zahrada 1395 937092
ovoc. sad 1 4359
travní p. mez, stráň 5 2790
travní p. 197 387617
vodní pl. nádrž umělá 1 3569
vodní pl. rybník 1 104
vodní pl. tok přirozený 6 54973
vodní pl. tok umělý 6 5804
vodní pl. zamokřená pl. 3 3551
zast. pl. společný dvůr 5 196
zast. pl. 2542 599845
ostat.pl. dráha 9 75937
ostat.pl. jiná plocha 537 429661
ostat.pl. manipulační pl. 160 316247
ostat.pl. neplodná půda 29 49544
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 4451
ostat.pl. ostat.komunikace 306 404499
ostat.pl. silnice 22 35792
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 24 93759
ostat.pl. zeleň 150 343548
Celkem KN 5659 4998366
Par. DKM 5659 4998366
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 10
č.p. bydlení 249
č.p. byt.dům 126
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 55
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 89
č.p. obč.vyb. 35
č.p. prům.obj 6
č.p. rod.dům 912
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 4
č.p. víceúčel 10
č.p. výroba 7
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 30
bez čp/če adminis. 3
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 615
bez čp/če jiná st. 198
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 30
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 39
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 24
bez čp/če zem.stav 12
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 13
Celkem BUD 2494
byt.z. byt 2962
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 28
byt.z. j.nebyt 4
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 216
obč.z. garáž 14
obč.z. j.nebyt 8
Celkem JED 3234
LV 5263
spoluvlastník 9756

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.08.1999
Ins. A 1:1000 01.01.1912 26.08.1999 04.09.1931 1:1000, Reambulace r. 1975
S-SK ŠS 1:2880 1834 01.01.1912 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 23.05.2022 08:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.