k.ú.: 776432 - Krásno nad Bečvou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 545058 - Valašské Meziříčí NUTS5 CZ0723545058
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7210 - Valašské Meziříčí
Pověřený obecní úřad 72101 - Valašské Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 326 1272252
zahrada 564 430007
ovoc. sad 7 22152
travní p. mez, stráň 1 2492
travní p. 196 367079
lesní poz 25 77018
vodní pl. nádrž umělá 7 22329
vodní pl. tok přirozený 27 163136
vodní pl. tok umělý 1 12
zast. pl. společný dvůr 57 90050
zast. pl. zbořeniště 56 15260
zast. pl. 2265 794685
ostat.pl. dráha 41 382219
ostat.pl. jiná plocha 581 514716
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 970
ostat.pl. manipulační pl. 373 611907
ostat.pl. neplodná půda 164 329841
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 13631
ostat.pl. ostat.komunikace 460 414030
ostat.pl. pohřeb. 13 88523
ostat.pl. silnice 146 193275
ostat.pl. skládka 1 343
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 35358
ostat.pl. zeleň 260 403623
Celkem KN 5588 6244908
Par. DKM 5588 6244908
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 15
č.p. bydlení 17
č.p. byt.dům 118
č.p. doprava 3
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 45
č.p. obchod 19
č.p. obč.vyb 61
č.p. obč.vyb. 19
č.p. prům.obj 22
č.p. rod.dům 417
č.p. tech.vyb 12
č.p. ubyt.zař 5
č.p. víceúčel 10
č.p. výroba 20
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če byt.dům 1
bez čp/če doprava 32
bez čp/če garáž 842
bez čp/če jiná st. 237
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 27
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 112
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 76
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 44
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 8
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo jez 1
s roz.jed 1
Celkem BUD 2188
byt.z. byt 2820
byt.z. dílna 3
byt.z. garáž 48
byt.z. j.nebyt 76
obč.z. byt 8
obč.z. dílna 4
obč.z. j.nebyt 2
obč.z. rozest. 10
obč.z. sk.bneb 1
obč.z. sk.neb 2
Celkem JED 2974
LV 4612
spoluvlastník 8776

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.12.2007
Ins. A 1:1000 04.09.1931 14.12.2007 04.09.1931 1:1000,Reambulace r. 1972
S-SK ŠS 1:2880 1824 04.09.1931


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 18.05.2022 07:38

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.