k.ú.: 776521 - Valašské Příkazy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 545112 - Valašské Příkazy NUTS5 CZ0723545112
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7209 - Valašské Klobouky
Pověřený obecní úřad 72092 - Valašské Klobouky

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 295 777092
zahrada 149 154367
travní p. 128 278657
lesní poz 98 829205
vodní pl. nádrž umělá 1 361
vodní pl. tok přirozený 14 13027
vodní pl. tok umělý 11 7686
zast. pl. zbořeniště 1 1096
zast. pl. 157 55358
ostat.pl. dráha 6 27591
ostat.pl. jiná plocha 69 40617
ostat.pl. manipulační pl. 14 24148
ostat.pl. neplodná půda 69 49319
ostat.pl. ostat.komunikace 95 54062
ostat.pl. silnice 11 19611
ostat.pl. zeleň 3 10558
Celkem KN 1121 2342755
Par. DKM 1040 1554097
Par. KMD 81 788658
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 83
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 3
č.e. rod.rekr 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 21
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 150
byt.z. byt 9
Celkem JED 9
LV 220
spoluvlastník 389

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.06.2021
KMD 1:1000 19.05.2015
DKM-KPÚ 1:1000 19.12.2013
S-SK ŠS 1:2880 1828 19.05.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 16.05.2022 13:36

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.