k.ú.: 776521 - Valašské Příkazy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 545112 - Valašské Příkazy NUTS5 CZ0723545112
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7209 - Valašské Klobouky
Pověřený obecní úřad 72092 - Valašské Klobouky

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 292 771169
zahrada 150 154096
travní p. 126 276164
lesní poz 103 829205
vodní pl. nádrž umělá 1 361
vodní pl. tok přirozený 13 12932
vodní pl. tok umělý 11 7686
zast. pl. zbořeniště 1 1096
zast. pl. 158 55887
ostat.pl. dráha 6 27610
ostat.pl. jiná plocha 76 45924
ostat.pl. manipulační pl. 16 26524
ostat.pl. neplodná půda 66 48168
ostat.pl. ostat.komunikace 98 54140
ostat.pl. silnice 22 19228
ostat.pl. zeleň 19 12564
Celkem KN 1158 2342754
Par. DKM 1048 1540370
Par. KMD 110 802384
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 84
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 3
č.e. rod.rekr 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 21
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 151
byt.z. byt 9
Celkem JED 9
LV 232
spoluvlastník 406

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.06.2021
KMD 1:1000 19.05.2015
DKM-KPÚ 1:1000 19.12.2013
S-SK ŠS 1:2880 1828 19.05.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 16.07.2024 14:18

Aktuality

12.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

11.07.2024
Od 1. 8. 2024 budou v aplikaci Nahlížení do KN vybrané údaje u výstupu Informace o řízení dostupné pouze přihlášeným uživatelům. Přihlášení bude nezbytné pro zobrazení následujících údajů: katastrální území, ve kterém se nachází nemovitosti, kterých se řízení týká; seznam účastníků řízení; předměty řízení; seznam nemovitostí, ke kterým byl v rámci řízení zapsán cenový údaj. Uvedené údaje bude možno zobrazit také prostřednictvím QR kódu, který je uveden v návrhu na vklad vyhotoveném pomocí aplikace Návrh na vklad. Základní informace o řízení a provedené operace budou nadále dostupné i nepřihlášeným uživatelům a nebudou vyžadovat zadání CAPTCHA kódu.


09.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Hustopeče.