k.ú.: 776564 - Valdov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573248 - Nová Paka NUTS5 CZ0522573248
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5210 - Nová Paka
Pověřený obecní úřad 52101 - Nová Paka

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 334 1384611
zahrada 114 67949
ovoc. sad 12 37488
travní p. 262 361979
lesní poz 84 1463311
vodní pl. nádrž přírodní 8 5926
vodní pl. nádrž umělá 16 11355
vodní pl. tok přirozený 26 6727
vodní pl. zamokřená pl. 9 5473
zast. pl. společný dvůr 1 49
zast. pl. zbořeniště 3 204
zast. pl. 105 39400
ostat.pl. dráha 4 72637
ostat.pl. jiná plocha 36 21383
ostat.pl. manipulační pl. 13 20310
ostat.pl. neplodná půda 79 29672
ostat.pl. ostat.komunikace 102 80107
ostat.pl. pohřeb. 1 1252
ostat.pl. silnice 7 44551
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 570
ostat.pl. zeleň 2 599
Celkem KN 1219 3655553
Par. KMD 1219 3655553
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 37
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 8
č.p. rod.rekr 6
č.p. zem.used 14
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 100
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 175
spoluvlastník 278

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.05.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 22.05.2022 09:38

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.