k.ú.: 776599 - Valeč u Hrotovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 591874 - Valeč NUTS5 CZ0634591874
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61131 - Hrotovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 890 8648349
zahrada 292 176759
travní p. 142 293193
lesní poz 115 847622
vodní pl. nádrž umělá 2 44132
vodní pl. rybník 2 9166
vodní pl. tok umělý 47 68822
zast. pl. zbořeniště 3 806
zast. pl. 432 167205
ostat.pl. jiná plocha 150 92945
ostat.pl. manipulační pl. 5 4959
ostat.pl. neplodná půda 24 17013
ostat.pl. ostat.komunikace 212 283804
ostat.pl. pohřeb. 1 2058
ostat.pl. silnice 4 25817
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 13414
ostat.pl. zeleň 5 756
Celkem KN 2330 10696820
Par. DKM 132 709668
Par. KMD 2198 9987152
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 172
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 113
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
bez čp/če bydlení 24
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 34
Celkem BUD 421
byt.z. byt 12
byt.z. garáž 4
Celkem JED 16
LV 509
spoluvlastník 684

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 14.07.2017 1:1000 17.07.2017 *)
KMD 1:1000 15.12.2014
Ost. 1:2500 31.12.1908 23.01.2017 intravilán 1:1250
S-SK ŠS 1:2880 1825 31.12.1908


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 21.05.2022 20:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.