k.ú.: 776602 - Valchov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 582581 - Valchov NUTS5 CZ0641582581
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62021 - Boskovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 163 824457
zahrada skleník-pařeniš. 1 265
zahrada 275 161181
ovoc. sad 6 19883
travní p. 223 737469
lesní poz 51 1714202
vodní pl. nádrž umělá 1 2167
vodní pl. rybník 1 727
vodní pl. tok přirozený 16 17441
vodní pl. tok umělý 2 350
zast. pl. zbořeniště 2 285
zast. pl. 211 66309
ostat.pl. jiná plocha 55 17589
ostat.pl. manipulační pl. 10 7563
ostat.pl. neplodná půda 9 5282
ostat.pl. ostat.komunikace 89 90737
ostat.pl. silnice 22 47335
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 11064
Celkem KN 1138 3724306
Par. DKM 1138 3724306
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 164
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 208
LV 271
spoluvlastník 371

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.12.2003 část k.ú. zastavěné území
DKM-KPÚ 04.12.2003 1:1000 09.12.2003 *) část k.ú. extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1826 09.12.2003


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 19.05.2022 07:32

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.