k.ú.: 776637 - Valšov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Bruntál email: kp.bruntal@cuzk.cz
Družební 2/717, 79201 Bruntál telefon: 554721111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3801 - Bruntál NUTS4 CZ0801
Obec 551783 - Valšov NUTS5 CZ0801551783
Pracoviště 801 - Bruntál

Obec s rozšířenou působností 8103 - Bruntál
Pověřený obecní úřad 81031 - Bruntál

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 70 498410
zahrada 124 54418
travní p. 476 3261871
lesní poz 245 4963901
vodní pl. nádrž umělá 6 13317
vodní pl. tok přirozený 27 68706
vodní pl. tok umělý 1 10712
vodní pl. zamokřená pl. 2 2233
zast. pl. společný dvůr 1 370
zast. pl. zbořeniště 35 8052
zast. pl. 200 43105
ostat.pl. dobývací prost. 10 119416
ostat.pl. dráha 4 100125
ostat.pl. jiná plocha 146 232987
ostat.pl. manipulační pl. 26 126300
ostat.pl. neplodná půda 49 43055
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 133
ostat.pl. ostat.komunikace 160 146943
ostat.pl. silnice 54 121508
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 7824
Celkem KN 1640 9823386
Par. KMD 1640 9823386
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 86
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 48
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 20
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 197
byt.z. byt 2
byt.z. rozest. 1
Celkem JED 3
LV 215
spoluvlastník 278

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.10.2015
S-SK ŠS 1:2880 1834 29.10.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Bruntál.

vypočteno: 17.05.2022 16:19

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.