k.ú.: 776645 - Valšovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hranice email: kp.hranice@cuzk.cz
Čechova 183, 75301 Hranice telefon: 581658015 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 513750 - Hranice NUTS5 CZ0714513750
Pracoviště 835 - Hranice

Obec s rozšířenou působností 7101 - Hranice
Pověřený obecní úřad 71011 - Hranice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 194 785925
zahrada 72 57240
ovoc. sad 1 3404
travní p. 45 95673
lesní poz 87 1894381
vodní pl. rybník 3 4884
vodní pl. tok přirozený 2 2499
zast. pl. zbořeniště 1 161
zast. pl. 76 27663
ostat.pl. jiná plocha 11 3489
ostat.pl. manipulační pl. 6 8645
ostat.pl. neplodná půda 1 159
ostat.pl. ostat.komunikace 47 38443
ostat.pl. silnice 2 15170
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 8110
Celkem KN 551 2945846
Par. KMD 551 2945846
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 44
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
Celkem BUD 74
LV 92
spoluvlastník 121

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2011
KM-D 1:2000 01.10.1999 30.11.2011
S-SK ŠS 1:2880 1824 01.10.1999


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hranice.

vypočteno: 22.05.2022 00:26

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.