k.ú.: 776653 - Valteřice u Žandova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 562297 - Žandov NUTS5 CZ0511562297
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51011 - Česká Lípa

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 32 1319286
zahrada 111 89953
ovoc. sad 3 11625
travní p. 159 1330931
lesní poz 71 500908
vodní pl. nádrž umělá 3 2337
vodní pl. tok přirozený 1 14220
vodní pl. tok umělý 1 854
vodní pl. zamokřená pl. 3 8949
zast. pl. zbořeniště 7 2012
zast. pl. 110 42314
ostat.pl. jiná plocha 32 12389
ostat.pl. manipulační pl. 5 7694
ostat.pl. neplodná půda 137 239947
ostat.pl. ostat.komunikace 59 62065
ostat.pl. pohřeb. 1 1528
ostat.pl. silnice 4 49353
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3616
ostat.pl. zeleň 2 3471
Celkem KN 743 3703452
Par. DKM 743 3703452
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 46
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 14
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
Celkem BUD 109
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 167
spoluvlastník 225

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.11.2005 Od -ověř TO. Přepracování.
ZMVM 1:2000 15.07.1991 30.11.2005 1:2000, Od -dle KP. ZMVM Valteřice (námitky 1991).
S-SK GS 1:2880 1843 15.07.1991 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 27.05.2022 05:39

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.