k.ú.: 776661 - Valteřice v Krkonoších - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577120 - Horní Branná NUTS5 CZ0514577120
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5104 - Jilemnice
Pověřený obecní úřad 51041 - Jilemnice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 46 837571
zahrada 327 218543
ovoc. sad 1 2486
travní p. mez, stráň 7 50869
travní p. 558 3162851
lesní poz ostat.komunikace 2 6246
lesní poz 378 1433517
vodní pl. nádrž umělá 3 5218
vodní pl. tok přirozený 24 14764
vodní pl. zamokřená pl. 4 3018
zast. pl. společný dvůr 4 363
zast. pl. zbořeniště 13 2846
zast. pl. 367 69857
ostat.pl. jiná plocha 27 8092
ostat.pl. manipulační pl. 40 19760
ostat.pl. neplodná půda 166 89164
ostat.pl. ostat.komunikace 249 230032
ostat.pl. pohřeb. 2 1043
ostat.pl. silnice 114 71596
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1464
ostat.pl. zamokřená pl. 1 1813
Celkem KN 2334 6231113
Par. DKM 528 4381779
Par. KMD 1806 1849334
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 35
č.p. byt.dům 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 172
č.p. rod.rekr 7
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 2
bez čp/če garáž 43
bez čp/če jiná st. 44
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 31
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 355
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 448
spoluvlastník 679

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 17.08.2020 1:1000 17.08.2020 *)
KMD 1:1000 07.03.2017
S-SK GS 1:2880 1842 07.03.2017 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 20.05.2022 03:48

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.