k.ú.: 776700 - Valtínov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 546615 - Kunžak NUTS5 CZ0313546615
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3105 - Jindřichův Hradec
Pověřený obecní úřad 31051 - Jindřichův Hradec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 64 1032313
zahrada 140 86321
travní p. mez, stráň 4 5310
travní p. 289 1986683
lesní poz ostat.komunikace 9 7777
lesní poz 360 4717761
vodní pl. nádrž přírodní 4 5295
vodní pl. nádrž umělá 14 43689
vodní pl. rybník 16 63768
vodní pl. tok umělý 25 12169
vodní pl. zamokřená pl. 26 46035
zast. pl. zbořeniště 1 204
zast. pl. 154 70514
ostat.pl. jiná plocha 127 236641
ostat.pl. manipulační pl. 19 31054
ostat.pl. mez, stráň 1 6020
ostat.pl. neplodná půda 91 146481
ostat.pl. ostat.komunikace 113 128343
ostat.pl. pohřeb. 1 838
ostat.pl. silnice 18 35673
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 12977
ostat.pl. zamokřená pl. 1 6509
ostat.pl. zeleň 1 63
Celkem KN 1480 8682438
Par. DKM 1156 5181901
Par. KMD 324 3500537
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 46
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 36
č.p. rod.rekr 2
č.p. ubyt.zař 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če ubyt.zař 3
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če zem.stav 12
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 4
vod.dílo hráz ohr 14
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 144
LV 163
spoluvlastník 215

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 23.12.2016
KMD 1:1000 11.08.2010 lesy
S-SK ŠS 1:2880 1830 23.12.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 18.05.2022 12:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.