k.ú.: 776734 - Křídlůvky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 550086 - Křídlůvky NUTS5 CZ0647550086
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62203 - Znojmo

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 745 6322464
vinice 49 205131
zahrada 98 40546
ovoc. sad 21 386433
travní p. 27 14504
lesní poz les(ne hospodář) 23 73489
lesní poz 52 188798
vodní pl. nádrž umělá 3 8100
vodní pl. tok přirozený 49 49495
vodní pl. tok umělý 35 61133
zast. pl. zbořeniště 8 1360
zast. pl. 185 60235
ostat.pl. jiná plocha 112 27963
ostat.pl. manipulační pl. 38 31811
ostat.pl. neplodná půda 46 23955
ostat.pl. ostat.komunikace 158 336883
ostat.pl. pohřeb. 2 1195
ostat.pl. silnice 4 22452
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 14090
ostat.pl. zeleň 5 759
Celkem KN 1663 7870796
Par. DKM 1663 7870796
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 94
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 23
č.p. tech.vyb 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 1
Celkem BUD 181
LV 221
spoluvlastník 336

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.12.2010 přepracování - zbývající část k.ú. (intravilán+ část extravlánu mimo poz. úpravy)
DKM-KPÚ 22.05.2008 1:1000 22.05.2008 *) část extravilánu na podkladě JPÚ (upřesnění přídělů)
THM-V 1:2000 01.01.1976 09.12.2010 intravilán a část extravilánu
THM-G 1:2000 01.01.1965 21.05.2008 část extravilánu
Ins. A 1:2000 01.01.1956 21.05.2008 část extravilánu


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 22.05.2022 20:08

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.