k.ú.: 776742 - Valtrovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 595039 - Valtrovice NUTS5 CZ0647595039
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62203 - Znojmo

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 279 5703383
vinice 11 65720
zahrada 96 43708
travní p. 55 97762
lesní poz les(ne hospodář) 21 126438
lesní poz ostat.komunikace 1 1497
lesní poz 137 900413
vodní pl. nádrž umělá 2 310
vodní pl. tok přirozený 6 18936
vodní pl. tok umělý 2 36583
vodní pl. zamokřená pl. 1 38149
zast. pl. zbořeniště 7 1388
zast. pl. 238 80332
ostat.pl. jiná plocha 177 105092
ostat.pl. manipulační pl. 51 106559
ostat.pl. neplodná půda 30 29519
ostat.pl. ostat.komunikace 135 284473
ostat.pl. pohřeb. 1 1121
ostat.pl. silnice 7 25569
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 15278
ostat.pl. zeleň 10 58067
Celkem KN 1269 7740297
Par. DKM 1269 7740297
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 80
č.p. byt.dům 9
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 29
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 43
Celkem BUD 231
byt.z. byt 34
byt.z. garáž 18
Celkem JED 52
LV 267
spoluvlastník 372

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 02.07.2019 1:1000 02.07.2019 *) KPÚ - extravilán
DKM 1:1000 17.07.2013 Intravilán a část extravilánu-OO přepracováním
DKM-KPÚ 06.04.2012 1:1000 12.04.2012 *) JPÚ (upřesnění přídělů)-část extravilánu
THM-G 1:2000 01.01.1965 17.07.2013 intravilán
THM-V 1:2000 01.01.1965 17.07.2013 část extravilánu
Ins. A 1:2000 01.01.1956 17.07.2013 část extravilánu (kanál Krhovice-Hevlín)


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 24.05.2022 18:48

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.