k.ú.: 776769 - Valy nad Labem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575925 - Valy NUTS5 CZ0532575925
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5311 - Přelouč
Pověřený obecní úřad 53112 - Přelouč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 417 1806848
zahrada 207 113097
ovoc. sad 4 17396
travní p. 92 86981
lesní poz 55 1500103
vodní pl. rybník 2 3293
vodní pl. tok přirozený 26 147100
vodní pl. tok umělý 6 1516
vodní pl. zamokřená pl. 23 52283
zast. pl. zbořeniště 3 2195
zast. pl. 225 74532
ostat.pl. dráha 13 106751
ostat.pl. jiná plocha 72 58176
ostat.pl. manipulační pl. 23 33164
ostat.pl. neplodná půda 45 73133
ostat.pl. ostat.komunikace 132 98979
ostat.pl. pohřeb. 1 953
ostat.pl. silnice 31 89858
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 18801
ostat.pl. zeleň 12 1471
Celkem KN 1395 4286630
Par. KMD 1395 4286630
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 113
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 50
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. zem.stav 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 2
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 219
LV 303
spoluvlastník 509

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.06.2011
S-SK GS 1:2880 1839 29.06.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 24.05.2022 18:31

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.