k.ú.: 776815 - Vanov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 588083 - Vanov NUTS5 CZ0632588083
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6112 - Telč
Pověřený obecní úřad 61121 - Telč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 626 2270793
zahrada 99 62252
travní p. 384 512509
lesní poz les s budovou 22 735
lesní poz 217 770917
vodní pl. nádrž umělá 1 406
vodní pl. rybník 10 116862
vodní pl. tok přirozený 9 2494
vodní pl. zamokřená pl. 51 9502
zast. pl. společný dvůr 1 355
zast. pl. 93 33677
ostat.pl. jiná plocha 301 350908
ostat.pl. manipulační pl. 5 2450
ostat.pl. neplodná půda 57 34885
ostat.pl. ostat.komunikace 73 45717
ostat.pl. silnice 9 50607
ostat.pl. zeleň 1 2462
Celkem KN 1959 4267531
Par. KMD 1959 4267531
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 35
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 35
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 103
LV 149
spoluvlastník 188

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.07.2012
S-SK ŠS 1:2880 1835 12.07.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 23.05.2022 09:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.