k.ú.: 776823 - Drválovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 582590 - Vanovice NUTS5 CZ0641582590
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62021 - Boskovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 405 2948052
zahrada 105 101354
ovoc. sad 10 18630
travní p. 112 364635
lesní poz 133 1082965
vodní pl. nádrž umělá 1 264
vodní pl. tok přirozený 20 10332
vodní pl. tok umělý 17 13831
zast. pl. zbořeniště 2 803
zast. pl. 95 42905
ostat.pl. jiná plocha 28 12547
ostat.pl. manipulační pl. 8 28346
ostat.pl. neplodná půda 50 67127
ostat.pl. ostat.komunikace 74 103212
ostat.pl. silnice 8 37186
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 11853
ostat.pl. zeleň 2 108
Celkem KN 1074 4844150
Par. KMD 1074 4844150
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 55
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 16
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če zem.stav 18
Celkem BUD 95
LV 166
spoluvlastník 237

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.07.2010
S-SK ŠD 1:2500 1934 15.07.2010
S-SK ŠS 1:2880 1826 28.01.1934


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 19.05.2022 19:57

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.