k.ú.: 776840 - Vanůvek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 588091 - Vanůvek NUTS5 CZ0632588091
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6112 - Telč
Pověřený obecní úřad 61121 - Telč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 111 1487855
zahrada 29 24280
travní p. 127 485766
lesní poz les s budovou 10 379
lesní poz 66 409771
vodní pl. rybník 10 18462
vodní pl. zamokřená pl. 5 3663
zast. pl. 102 26570
ostat.pl. jiná plocha 18 12271
ostat.pl. neplodná půda 22 15219
ostat.pl. ostat.komunikace 33 30590
ostat.pl. silnice 4 31072
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 13931
Celkem KN 547 2559829
Par. KMD 547 2559829
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 15
č.p. rod.rekr 5
č.p. ubyt.zař 1
č.e. jiná st. 23
č.e. rod.rekr 35
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če zem.stav 3
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 107
LV 95
spoluvlastník 115

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.09.2011
S-SK ŠS 1:2880 1835 30.09.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 23.05.2022 22:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.