k.ú.: 776882 - Vápenice u Starého Hrozenkova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherský Brod email: kp.uhbrod@cuzk.cz
Svat. Čecha 1365, 68801 Uherský Brod telefon: 572610450 fax:572610456

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592773 - Vápenice NUTS5 CZ0722592773
Pracoviště 742 - Uherský Brod

Obec s rozšířenou působností 7208 - Uherský Brod
Pověřený obecní úřad 72082 - Uherský Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 227 848364
zahrada 111 134077
travní p. 855 4034593
lesní poz 549 3799211
vodní pl. tok přirozený 50 67441
zast. pl. zbořeniště 19 2623
zast. pl. 232 66516
ostat.pl. jiná plocha 363 701684
ostat.pl. manipulační pl. 3 6920
ostat.pl. neplodná půda 12 45240
ostat.pl. ostat.komunikace 129 77063
ostat.pl. silnice 22 57979
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 40573
Celkem KN 2581 9882284
Par. KMD 2578 9865715
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 138
č.p. rod.rekr 2
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.dům 2
č.e. rod.rekr 22
č.e. ubyt.zař 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 9
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 26
Celkem BUD 228
LV 353
spoluvlastník 547

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.09.2015
S-SK ŠS 1:2880 1824 08.09.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherský Brod.

vypočteno: 16.05.2022 14:00

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.