k.ú.: 776904 - Vápenná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 541249 - Vápenná NUTS5 CZ0711541249
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71021 - Javorník

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 467 2622008
zahrada 686 351757
ovoc. sad 1 16566
travní p. 608 2928568
lesní poz 754 28768964
vodní pl. nádrž umělá 1 4563
vodní pl. tok přirozený 47 101887
vodní pl. tok umělý 29 8368
vodní pl. zamokřená pl. 5 4714
zast. pl. společný dvůr 20 5378
zast. pl. zbořeniště 192 57175
zast. pl. 587 143040
ostat.pl. dobývací prost. 23 351486
ostat.pl. dráha 19 166271
ostat.pl. jiná plocha 688 653175
ostat.pl. manipulační pl. 60 84938
ostat.pl. neplodná půda 157 116725
ostat.pl. ostat.komunikace 395 359163
ostat.pl. pohřeb. 5 6333
ostat.pl. silnice 2 10741
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 9849
ostat.pl. zeleň 9 17194
Celkem KN 4760 36788863
Par. DKM 2 387
Par. KMD 4758 36788476
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 15
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 327
č.p. shromaž. 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 72
bez čp/če jiná st. 45
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 11
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 36
bez čp/če zem.stav 31
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
Celkem BUD 575
byt.z. byt 168
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 4
Celkem JED 173
LV 657
spoluvlastník 941

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.06.2013
S-SK ŠS 1:2880 1836 27.06.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 20.05.2022 22:19

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.