k.ú.: 777161 - Vatín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596949 - Vatín NUTS5 CZ0635596949
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 218 2790261
zahrada 125 58174
travní p. 192 527922
lesní poz les s budovou 6 400
lesní poz 96 918830
vodní pl. nádrž umělá 1 920
vodní pl. rybník 28 137523
vodní pl. tok přirozený 7 10519
vodní pl. tok umělý 48 7007
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 28
zast. pl. společný dvůr 1 894
zast. pl. zbořeniště 4 1740
zast. pl. 178 79441
ostat.pl. dráha 3 60800
ostat.pl. jiná plocha 111 62907
ostat.pl. manipulační pl. 9 18832
ostat.pl. neplodná půda 53 18856
ostat.pl. ostat.komunikace 146 94580
ostat.pl. silnice 11 63108
ostat.pl. zeleň 3 3311
Celkem KN 1241 4856053
Par. KMD 1241 4856053
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 91
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 6
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 5
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 177
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 164
spoluvlastník 260

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.04.2010
S-SK ŠS 1:2880 1835 22.04.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 23.05.2022 23:29

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.